divendres, 29 de setembre de 2006

Vaga del sector de la construcció, contra la sinistralitat i la precarietat.

Avui hi havia convocada una vaga en el sector de la construcció per dos motius que masses vegades estan agafats de la mà, per una banda perquè és un sector que té una alt índex de subcontractació empresarial, és a dir que masses vegades unes empreses subcontracten a unes altres, i aquestes a unes terceres i generen una cadena que comporta retallades econòmiques que solen estar fonamentades en dos aspectes, la precarietat dels treballadors i l’empitjorament de les mesures de seguretat.

Desprès he repassat dades que son més que significatives :

  • El sector té el 2% de les empreses catalanes, que acullen el 11,6% de la població ocupada, acumulen el 37% dels accidents laborals, el 49% dels accidents mortals i el 84% dels accidents greus
  • S’estima que el cost de la sinistralitat a Espanya és del 3.8%del PIB (segons dades publicades pel Foro Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales (Prevención 2005).
  • Índex d’incidència en el sector de la construcció ha estat els últims anys 23,2 (2002), 18,3 (2003), 20,4 (2004), 13,6 (2005) i 13, 6 durant el primer semestre del 2006. Aquest índex és el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social

Per això cal fer diverses coses, per una banda cal incidir en disminuir la sinistralitat. Així cal millorar la inspecció de treball, que per cert es una de les noves competències del nou estatut, millorant les condicions de salut i seguretat en el treball i per tant augmentant els recursos d’aquesta inspecció, crear les figures dels delegats o delegades sindicals de prevenció de riscos, millorar la participació dels treballadors en les empreses (la implicació pot portar moltes millores en la seguretat laboral), crear registres d’empreses amb alta sinistralitat i tenir-ho en compte de cara a la contractació des de les administracions, tenir en compte la prevenció en les negociacions col·lectives, aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya, i formar als treballadors en prevenció.

Per altra banda cal atacar la precarietat, i això només es pot fer reduint al mínim imprescindible de la subcontractació i la precarietat a l’administració pública, millorar la transició i l’estabilitat laboral dels joves, fer una reforma laboral que reconegui la condició de fixes als treballadors/es que en un període de 30 mesos hagin estat contractats per la mateixa empresa més de 24 mesos amb o sense solució de continuïtat, potenciar el sector primari, el turístic i el de patrimoni natural, incrementar els pressupostos per a polítiques actives d’ocupació.

La veritat és que al matí ha estat tranquil, la gent ha anat parant les construccions, ara molts han esperat a que vinguessin els sindicats per fer-ho, hi ha hagut alguna mala paraula(tot i que l’acció és per millorar la seva seguretat) i algun exemple de precarietat (grups d’immigrants sortint per portes laterals)...

Un pas més en una lluita activa i continuada per millorar el nostre entorn proper, cal felicitar a CCOO (i també a UGT) per l’èxit de la convocatòria)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada