dilluns, 11 de juny del 2007

Policia democràtica al servei dels ciutadans

Aquests dies estem presenciant com és linxa mediaticament al departament d’interior pel fet de garantir els drets de les persones, per evitar per una banda els casos de maltractament de detinguts i per altra banda les possibles acusacions falses al cos dels Mossos d’esquadra,

El mitjans estan ajudant a conformar una idea de mala gestió per part d'ICV, al front del departament d'Interior, de tal magnitud, que recorda fins i tot la campanya del PP i les seves mentides respecte a l’onze de març. Però no ens enganyem el que es pretén és atacar una força política i alhora dinamitar el Govern d'Esquerres a la Generalitat.

Des de sempre ICV ha defensat una Policia democràtica al servei dels ciutadans, una Policia que garanteixi la seguretat de tothom, garantint les llibertats, actuant amb ètica, amb respecte als drets humans i basant la seva actuació en l'estricte compliment de la Llei.

És evident que els Mossos d'Esquadra, en la seva immensa majoria son complidors fidels d’aquests principis, però com a tot col·lectiu de persones hi poden haver conductes reprovables i sancionables, i aquest ha estat el cas.

La policia ha d’estar per defensar les llibertats i els drets de les persones, i sols pot emprar legítimament la força en aquesta direcció i quan l’exerceix ha de fer-ho utilitzant la que sigui estrictament necessària. Es obligació de qualsevol governant democràtic assegurar que això es així, perquè això es garantir les llibertats.

Els polítics que tanquen els ulls davant de fets delictius i de clars abusos d’autoritat o d’us de la força inadequat i abusiu, fan poc favor a la societat, a la defensa de les llibertats i als principis democràtics.

La immensa majoria de la Policia de Catalunya compleix bé amb la seva tasca, Catalunya pot considerar-se un dels països més segurs del món, i els nostres companys en el Departament d’interior poden fer-ho encara millor. Però hem de denunciar els atacs corporativistes i de la dreta ultramuntana i oportunista doncs són desproporcionats i reaccionaris.

En tot cas cal que el propi cos faci un esforç per eradicar aquelles pràctiques que no fan altra cosa que desprestigiar el bon nom dels Mossos d’Escuadra. Més enllà de l’oportunisme polític, de la utilització electoralista o del corporativisme cal aplicar aquelles pràctiques que faran del cos una policia moderna, transparent i justa.

Per altra banda cal que polítics, periodistes, comentaristes i altres generadors d’opinions reflexionin sobre el que estan dient. És a dir que és el que està per sobre dels drets humans dels detinguts, i d’evitar acusacions falses sobre els Mossos? Cal que es preguntin a qui estan fent el favor al generar un estat d’opinió que reprodueix en certa mesura la tant criticada crispació de Madrid, i segurament estan oblidant reivindicacions de fa pocs anys.

Des del meu punt de vista la línia d’opinió hauria de ser clara:

  1. Aquesta és una mala pràctica, que dur a terme un grup reduït de persones, que cal eradicar de la nostra policia.
  2. La proposta de càmeres a les casernes, que es vigent a diferents policies europees o al país basc mateix, és una forma d’evitar maltractaments i denuncies falses.

I aquest és el quid de la qüestió i no emmascarar el debat parlant de qui ha filtrat les imatges o donant força i espai a missatges corporatius. Aquest no és un tema de qui ha gestionat millor o pitjor un conflicte sinó que el que és important és si hem de permetre o evitar certs comportaments impropis (tant pel que fa a falses acusacions, com pel que fa a maltractaments)